Rijlessen volgen

Een voordelige motorverzekering afsluiten met deze tips

De motorverzekering is een verplichte verzekering voor elke persoon die in Nederland een motor in het verkeer wenst te brengen. Het verplicht moeten afsluiten van een bepaalde verzekering is voor veel mensen een doorn in het oog. Het spreekt namelijk voor zich dat dit in de praktijk altijd bepaalde (extra) kosten met zich meebrengt. Deze kosten kunnen veel mensen echt wel missen. Gelukkig hoeft een motorverzekering afsluiten in de praktijk helemaal niet altijd gepaard te gaan met zeer hoge kosten, integendeel. Door rekening te houden met de tips zoals hieronder aangegeven is het dan ook mogelijk om een zeer voordelige, maar tegelijkertijd toch ook interessante motorverzekering af te sluiten. 

 1. 1.) Het begint eigenlijk reeds bij de aankoop van de motor

Reeds bij de aankoop van een motor kan het interessant zijn om even na te denken over de motorverzekering die u gaat afsluiten. Dit lijkt misschien ietwat vreemd, maar dat is het niet. Het is namelijk algemeen bekend dat de prijs van de motorverzekering in de praktijk grotendeels wordt bepaald aan de hand van de specificaties van het voertuig. Dus met andere woorden, des te zwaarder die specificaties zijn, des te hoger ook de kosten komen te liggen. Door er aldus voor te kiezen om een voordelige motorverzekering af te sluiten wordt ervoor gezorgd dat de standaardkosten voor uw verzekering reeds behoorlijk kunnen worden gedrukt. Kiest u ervoor om een stevig uit de kluiten gewassen motor aan te kopen? In dat geval zullen de verzekeringskosten daardoor standaard behoorlijk hoger komen te liggen. 

Op het ogenblik dat u van plan bent om een bepaalde motor aan te kopen is het naar aanleiding van bovenstaande altijd een goed idee om even bij de verzekeraar te horen naar de mogelijke verzekeringskosten. Hij (of zij) kan u daar in principe al snel een duidelijk beeld van geven. Let wel, het is mogelijk dat ook bijvoorbeeld uw persoonlijk schadeverleden mee in overweging zal worden genomen. Met andere woorden, de prijs die uw dealer u aangeeft kan in de praktijk nog behoorlijke verschillen laten optekenen. Wees hier aandachtig voor. 

 1. 2.) Naar welk type motorverzekering gaat uw voorkeur uit?

De ene motorverzekering is in de praktijk beslist de andere niet, integendeel. Het is dan ook zo dat er drie verschillende soorten motorverzekeringen bestaan. We maken op dit vlak een onderscheid tussen de volgende mogelijkheden: 

 1. De WA-verzekering
 2. De WA + diefstal + brand motorverzekering; 
 3. De WA + diefstal + aanrijding motorverzekering; 

Wanneer u echt een voordelige motorverzekering wenst af te sluiten zal er vastgesteld kunnen worden dat vooral de WA-verzekering op dat vlak een uitstekende keuze is. Voor dit type van motorverzekering gelden dan ook veruit de laagste kosten. Let wel, deze lage kosten zijn het gevolg van het feit dat er ook slechts een beperkt aantal dekkingen door worden aangeboden. Sterker nog, voor de wettelijk verplichte WA-verzekering voor motoren geldt dat de verzekering enkel en alleen tussenkomt bij schade veroorzaakt ten opzichte van derden. 

Heeft u toch iets meer budget voor uw motorverzekering te besteden en wilt u graag kunnen rekenen op een betere dekking? In dat geval is het vooral uitkijken naar de WA + diefstal + brand motorverzekering of de nog uitgebreider variant met eveneens een dekking bij aanrijding. Let wel, zoals reeds aangegeven gaat het afsluiten van één van deze motorverzekeringen in de praktijk steeds gepaard met gevoelig hogere kosten. 

 1. 3.) Hoeveel eigen risico wilt u dragen bij een schadegeval?

Voor elk type motorverzekering geldt dat er in de praktijk sprake is van een bepaald eigen risico. Dat eigen risico kan in principe geheel naar wens worden bepaald… althans bijna. Het spreekt voor zich dat er altijd een standaard eigen risico wordt aangegeven, maar dat betekent niet dat u daar altijd zomaar mee akkoord moet gaan. Het verder verlagen van het eigen risico is vaak niet mogelijk, maar kiezen voor een hoger eigen risico kan doorgaans wel. In het laatste geval zal er vastgesteld kunnen worden dat de verzekeringspremie dan de omgekeerde beweging zal maken. Voor het eigen risico zal dus een stijging gelden, maar de premie die voor de verzekering zal moeten worden betaald zal dalen. Op deze manier is het, zeker op termijn, perfect mogelijk om te kunnen genieten van een extra voordelige motorverzekering.

 1. 4.) Sluit een motorverzekering niet af bij de eerste, de beste verzekeraar

Een voordelige motorverzekering afsluiten is enkel en alleen mogelijk wanneer u voldoende tijd neemt om even de mogelijkheden bij verschillende verzekeraars te vergelijken. Voor de motorverzekering geldt net als voor bijvoorbeeld de autoverzekering dat het een ongelofelijk concurrentiële verzekering is. Het gevolg hiervan is dat verzekeraars vaak wel geneigd zijn om net wat extra inspanningen te leveren voor het kunnen verstrekken van dit type van verzekering. Een motorverzekering vergelijking uitvoeren is dan ook altijd interessant. Zo’n vergelijking kan in de praktijk op verschillende manieren gebeuren, namelijk: 

 1. Manueel; 
 2. Automatisch; 

Manueel een motorverzekering vergelijken kan efficiënt zijn, maar vereist in de praktijk tegelijkertijd vaak ook een niet onaanzienlijke inspanning. In principe komt het er hierbij op aan om een offerte voor een motorverzekering aan te vragen bij verschillende verzekeraars. Wanneer u de diverse offertes heeft ontvangen kunt u deze dan vervolgens met elkaar vergelijken. Aan de hand van de uitgevoerde vergelijking is het dan mogelijk om uiteindelijk te bepalen welke motorverzekering voor u de beste keuze zal zijn. 

Een tweede mogelijkheid is het uitvoeren van een automatische vergelijking. Hierbij wordt er gezocht naar een interessante motorverzekering door het aangeven van bepaalde specifieke vormen van informatie. Het gaat hierbij concreet om zaken zoals: 

 1. Het soort motorverzekering welke u wenst af te sluiten; 
 2. Het type motor welke u wenst te laten verzekeren; 

Door middel van bovenstaande informatie zal het systeem gaan uitzoeken welke motorverzekering nu het best weet te voldoen aan uw verwachtingen. Voor veel mensen is het zo dat een automatische vergelijking duidelijk de voorkeur wegdraagt. Hoe het ook zij, bent u van plan om een motorverzekering af te sluiten voor uw nieuw aangekochte motor? Dan zal het altijd de moeite waard zijn om even door middel van een vergelijking te bepalen welk type motorverzekering nu precies voor u de meest interessante keuze is.
Voor een passende motorverzekering kijkt u hier.