Belangrijkste trends voor de transport en logistieke markt in 2021

Een van de grote verschillen die bedrijven kunnen bieden is toch wel dat ze voorop lopen met innovaties en trends voor de logistieke markt die een impact op de sector beloven.

Voor de evolutie van de logistieke sector is het noodzakelijk om op de technologische trends in te spelen. Om hen voor te bereiden op de trends voor de transport en logistiekmarkt van 2021 hebben we 4 globale trends meegebracht die zorgen voor meer effectiviteit in hun dienstverlening.

1 – Blockchain

Blockchain is een basistechnologie die verschillende toepassingsmogelijkheden biedt. Het bestaat uit het hebben van toegang tot een gedecentraliseerde database voor het vastleggen van onveranderlijke informatie.

In de logistiek is Blockchain een uitstekende optie om meer veiligheid te brengen in het informatiedossier. Dit geeft bijvoorbeeld meer vertrouwen aan verzekeringsmaatschappijen, maar kan ook helpen om de inspectie te versnellen of efficiëntere betalingssystemen mogelijk te maken.

Met andere woorden, dit instrument stelt voor dat processen zoals het huren en afleveren van ladingen, het bijhouden van afleveringsgegevens of gegevens van financiële transacties met meer transparantie worden uitgevoerd. Het maakt een grotere traceerbaarheid mogelijk en zorgt voor meer geloofwaardigheid bij de betrokkenen.

2 – Internet van de dingen

Naast de onbetwistbare groei en het economische belang ervan, wijzen sommige studies erop dat het internet van de dingen in 2021 25 miljard apparaten zou moeten verbinden, waardoor een grote transformatie in de toeleveringsketens mogelijk wordt, die nieuwe uitdagingen en mogelijkheden genereert, waar bedrijven aandacht aan zullen moeten besteden.

In feite zullen deze trends voor de transport markt ertoe leiden dat bedrijven hun operationele modellen moeten herstructureren, met het oog op de noodzaak om de investeringen in digitale transformatie en gegevensintegriteit te versterken.

In de logistieke sector komt het internet van de dingen een revolutie teweeg, de belangrijkste toepassingen zullen zijn: real time vrachtbewaking, voertuigroutecontrole, geoptimaliseerd voorraadbeheer en gedetailleerde tracering.

3 – Gegevensintelligentie

We weten dat het grootste belang van organisaties is om de hoeveelheid geproduceerde data te ontcijferen en inzichten te genereren. Daaruit vloeit de basis voort voor de belangrijkste beslissingen en het faciliteren van de strategische visie.

Met behulp van analysetools worden gegevens in het centrum van de logistieke processen geplaatst. Dit zal bijdragen tot een betere toewijzing van middelen en effectievere investeringen.

Op deze manier verzamelt Big Data informatie over de processen, waardoor innovatieve oplossingen met de beste prognose in geïntegreerd informatiebeheer worden gebracht. Analyse van de resultaten en zichtbaarheid van obstakels in het leveringsproces en de mogelijke correcties daarvan.

Geef een reactie